Όροι Χρήσης

GHz.gr | Greek Hardware Zone

Το GHz.gr [Gigahertz.gr - Greek Hardware Zone] (εφεξής «GHz.gr») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης:
Το μέλος, ο επισκέπτης ή ο χρήστης του GHz.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως μπορεί να επισκεφτεί ή να χρησιμοποιήσει τις σελίδες και τις υπηρεσίες του GHz.gr αντιστοίχως.
Το GHz.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο ή απαραίτητο και οφείλει παράλληλα να τους δημοσιεύει στην παρούσα θέση στο δικτυακό τόπο. Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλους, τους χρήστες, τους επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη του του GHz.gr.

Πρόσβαση | Εγγραφή

Η πρόσβαση στις σελίδες και η χρήση των υπηρεσιών του GHz.gr είναι απολύτως δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο για να συμμετάσχετε ενεργά στις συζητήσεις και στις online δραστηριότητες του GHz.gr αλλά και για να χρησιμοποιήσετε ακόμα και τις πιο απλές υπηρεσίες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου (υποβολή σχολίων, αναρτήσεις στο forum κ.α.) είναι η εγγραφή σας ως μέλος του GHz.gr. Απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή σας ως μέλος, είναι να διαθέτετε ηλικία άνω των 18 ετών αλλά και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

  • Η διαδικασία της εγγραφής είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη και πραγματοποιείται εντελώς δωρεάν. Προτού ωστόσο ολοκληρωθεί η εγγραφή σας ως μέλος του GHz.gr θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε πλήρως τους Όρους Πρόσβασης και Χρήσης που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα και τους οποίους παραθέτουμε παρακάτω.
  • Το GHz.gr διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν για να εξασφαλίζουν την ομαλή, απροβλημάτιστη λειτουργία του.
  • Ως μέλος, είναι υποχρέωσή σας να τηρείτε και να σέβεστε τους παρακάτω κανόνες και όρους χρήσης για να συμβάλλετε στη διατήρηση ενός γόνιμου, χρήσιμου και φιλικού περιβάλλοντος αλλά και παράλληλα να διευκολύνετε στο έργο τους, τους διαχειριστές του GHz.gr.

Κανόνες | Όροι χρήσης και πρόσβαση

Παρακάτω περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι κανόνες και οι όροι πρόσβασης στις σελίδες του GHz.gr, καθώς και οι σχετική όροι για την εγγραφή των μελών του GHz.gr. Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση τους.

Πρόσβαση | Εξοπλισμός

To μέλος, o επισκέπτης ή o χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του GHz.gr και η πρόσβαση απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους (π.χ. παροχείς σύνδεσης internet, τηλεφωνικής σύνδεσης κ.α) καθώς και τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστής, modem, router κ.α.). Και στις δύο περιπτώσεις ο επισκέπτης και χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά και τη χρήση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις σελίδες και τη χρήση των υπηρεσιών του GHz.gr.
Ο επισκέπτης και χρήστης του GHz.gr είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη χρήση του GHz.gr.

Εγγραφή

Εφόσον αποδεχθείτε πλήρως τους Όρους Πρόσβασης και Χρήσης, για την εγγραφή σας ως μέλους στο GHz.gr (π.χ ότι η ηλικία σας είναι άνω των 18 ετών) είναι απαραίτητη η συμπλήρωση μιας σύντομης φόρμας, επιλέγοντας το προσωπικό σας όνομα χρήστη (ψευδώνυμο ή username) καθώς και τον κωδικό πρόσβασης (συνθηματικό ή password) σας. Επιπλέον είναι απολύτως απαραίτητη η δήλωση μιας έγκυρης προσωπική σας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Η διεύθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας και πρέπει απαραίτητα να είναι έγκυρο όπως προαναφέραμε ώστε να σας σταλούν οι απαραίτητες οδηγίες για τη ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής σας ως μέλος του GHz.gr. Η διαδικασία εγγραφής είναι απολύτως δωρεάν. Αφότου επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποκτάτε τον προσωπικό λογαριασμό μέλους στο GHz.gr με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που εσείς επιλέξατε νωρίτερα στην φόρμα. Με αυτόν τον λογαριασμό έχετε αυτόματα πρόσβαση στις υπηρεσίες του GHz.gr.

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στο GHz.gr, συμφωνείτε ότι παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλατε στο GHz.gr μέσω των σχετικών αιτήσεων για πρόσβαση στις σελίδες, στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες του GHz.g. Οφείλετε να ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Κατά την εγγραφή σας στο GHz.gr επιλέγετε το δικό σας όνομα χρήσης (ψευδώνυμο ή username). Το όνομα χρήσης (ψευδώνυμο ή username) απαγορεύεται να περιέχει λέξεις και φράσεις που παραπέμπουν σε επωνυμίες νομικών προσώπων, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους. Απαγορεύεται επίσης να περιέχει λέξεις ή φράσεις που είναι απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, δυσφημιστικές, χυδαίες, βίαιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή αποδοκιμαστέες. Επίσης απαγορεύεται να μιμείται κάποιο ήδη καταχωρημένο όνομα χρήσης (ψευδώνυμο ή username) με σκοπό να προσβάλει, να χλευάζει, να ειρωνεύεται το όνομα χρήσης (ψευδώνυμο ή username) κάποιου άλλου μέλους.

Λογαριασμοί Μελών

Οι επισκέπτες και χρήστες μπορούν να γίνουν μέλη του GHz.gr μόνο αφότου αποδεχτούν τους όρους χρήσης και ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης και κατοχύρωσης των στοιχείων τους. Μετά την διαδικασία εγγραφής, οι επισκέπτες/ χρήστες του GHz.gr θα λάβουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους την επιβεβαίωση μέσω ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (τον οποίο στη συνέχεια μπορούν να αλλάξουν) καθώς και μέσω του ονόματος χρήστη (ψευδώνυμο ή username) που έχουν οι ίδιοι επιλέξει.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το προσωπικό όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασης τους και θα πρέπει να προστατεύουν το κωδικό πρόσβασης τους από τρίτους . Οι χρήστες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τον λογαριασμό τους (user account) καθώς και για όλες τις πράξεις και ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr συμφωνούν να ενημερώνουν άμεσα το GHz.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας του λογαριασμού τους ή των στοιχείων του λογαριασμού τους. Επίσης οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία του λογαριασμού τους που ενδέχεται να μείνουν εκτεθειμένα σε τρίτους στο τέλος κάθε χρήσης ή επίσκεψης (logout ή sign out) εφόσον δεν πάρουν απλά μέτρα προστασίας (καθαρισμός ιστορικού, καθαρισμός cookies κ.α) σε κοινόχρηστους υπολογιστές ή σε υπολογιστές και μέσα που έχουν πρόσβαση πέρα από αυτούς και τρίτοι. Το GHz.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών να τηρήσουν τον συγκεκριμένο όρο χρήσης.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται πως το GHz.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του εφόσον παραμείνει ανενεργός για περισσότερο από 6 μήνες –χρονικό όριο που το GHz.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει όποτε θεωρεί σκόπιμο, χωρίς την παραμικρή ειδοποίηση ή προειδοποίηση.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να διατηρεί αποκλειστικά και μόνο ένα λογαριασμό πρόσβασης στο GHz.gr και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση του συγκεκριμένου όρου, οι διαχειριστές του GHz.gr έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο χρήστης και να αδρανοποιήσουν ή και να διαγράψουν όλους του λογαριασμούς.

Οι χρήστες, επισκέπτες ή εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr αποδέχονται πως το GHz.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να μεταβάλει και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μεμονωμένες υπηρεσίες ή ακόμα και το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς αυτούς και αποδέχονται επιπλέον ότι διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει/αδρανοποιεί τη χρήση του λογαριασμού ή και να διαγράφει το λογαριασμό οποιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη, που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του GHz.gr [Gigahertz.gr - Greek Hardware Zone] (εφεξής "GHz.gr") προστατεύεται από τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται, κείμενα, δεδομένα, εικόνες και φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και βίντεο, ηχογραφήσεις, ηλεκτρονικό κώδικα, γραφικά και multimedia. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση, διαμόρφωση, μεταφόρτωση, τροποποίηση και μεταποίηση μέρους ή ολόκληρων των σελίδων του GHz.gr και των περιεχομένων τους, τμηματικά, περιληπτικά ή μη, οποιουδήποτε περιεχομένου των σελίδων του δικτυακού τόπου GHz.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.

Αναφορές στο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του GHz από άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπονται μόνον εφόσον αναφέρεται ως πηγή προέλευσής της πληροφορίας το GHz.gr. Απαγορεύεται η δημόσια ή εμπορική χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του GHz.gr χωρίς ένδειξη της προέλευσης από το GHz.gr. Προϊόντα, υπηρεσίες ή δεσμοί (links) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του GHz.gr και φέρουν σήματα (εμπορικά ή μη) εταιρειών, φορέων, εκδόσεων, οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων εμπίπτουν σε πνευματικά δικαιώματα, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίων των ιδίων (τρίτων) που φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι χρήστες, επισκέπτες και εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr κατανοούν και αποδέχονται πως δεν έχουν το δικαίωμα να αναπαράγουν, να αντιγράφουν ή να εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά το σήμα, μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του GHz.gr.

Το GHz.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος ή ολόκληρων κειμένων, φωτογραφιών ή αρχείων που δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του. Αναρτήσεις, μηνύματα (προσωπικά ή σε δημόσια θέα), άρθρα ή σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο που δημοσιεύεται στις σελίδες του GHz.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, τη δημοσιευμένη υπόσταση των οποίων ωστόσο ο συγγραφέας τους παραχωρεί στο GHz.gr και την οποία δεν μπορεί να αποσύρει σε καμία περίπτωση.

Φωτογραφίες ή αρχεία που επισυνάπτονται σε προσωπικά ή δημόσια μηνύματα ή αναρτήσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους και μπορούν να αποσυρθούν κατά βούληση. Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφιών ή αρχείων, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού τους. Το GHz.gr, o ιδιοκτήτης ή οι συνεργάτες του δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων, τρίτων sites, το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί, ή για τυχόν μηνύματα και περιεχόμενο που μπορεί να θίγει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου πνευματικά υλικού ή πληροφορίας.

Δεοντολογία Εγγεγραμμένων χρηστών

Η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του GHz.gr απαγορεύεται αυστηρώς.

Το GHz.gr απαγορεύει στους χρήστες, επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες την ανάρτηση, δημιουργία, δημοσίευση, αποστολή, εγκατάσταση, μεταφορά οποιουδήποτε επιβλαβούς, προσβλητικού, παράνομου, απειλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, αποδοκιμαστέου, χυδαίου, βίαιου, σεξουαλικού, ρατσιστικού, εθνικιστικού περιεχομένου που προκαλεί συναισθήματα μίσους, απέχθειας, οργής, θυμού που προσβάλει και παραβιάζει την προσωπικότητα τρίτων.

Επιπλέον, το GHz.gr απαγορεύει τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του παραπάνω όρου, και κάποιος χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες δημοσιεύσεων (private message ή PM για παράδειγμα) που παρέχονται από το GHz.gr και αφορούν εγγεγραμμένο χρήστη του GHz.gr , το GHz.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής τους και το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

Απαγορεύεται η δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διακίνηση, εγκατάσταση, μεταφορά περιεχομένου (κείμενα, αρχεία, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, animation, ήχος, μουσική) από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει σε κοινή ή μη θέα στο GHz.gr βάση νόμου ή εμπιστευτικής συμφωνίας ή επειδή παραβιάζει δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή βιομηχανικής κατασκοπίας και εμπορικών μυστικών.

Δεν επιτρέπονται αναρτήσεις και δημοσιεύσεις που δεν είναι ουσιώδεις . Απαγορεύονται οι δημοσιεύσεις που γίνονται με σκοπό την παραπλάνηση των αναγνωστών τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν επιτρέπονται οι μονολεκτικές αναρτήσεις ή δημοσιεύσεις που έχουν σκοπό την αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων του εγγεγραμμένου χρήστη. Σε αυτή τη περίπτωση οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιαδήποτε ανάρτηση ή σχόλιο.
Απαγορεύονται οι αναρτήσεις ή δημοσιεύσεις που περιέχουν απόψεις ή προτάσεις με σκοπό να προκαλέσουν αντιδράσεις σε μεγάλη μερίδα των χρηστών, επισκεπτών ή εγγεγραμμένων χρηστών του GHz.gr. Συμπεριλαμβάνεται το flaming.

Απαγορεύονται οι αναρτήσεις (σχολίων, posts, threads κ.α) ή οι δημοσιεύσεις κειμένων και οποιουδήποτε περιεχομένου που δεν αναφέρεται στο θέμα κάθε ενότητας.

Απαγορεύονται οι αναρτήσεις (σχολίων, posts, threads κ.α) ή οι δημοσιεύσεις κειμένων με θρησκευτικό, πολιτικό, αθλητικό περιεχόμενο σε άλλες ενότητες του forum εκτός της ενότητας "Off Topic". Ακόμα και για την ανάρτηση ή δημοσίευση τέτοιων ενοτήτων θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με διαχειριστή από τον χρήστη που επιθυμεί να αναρτήσει αντίστοιχο θέμα.

Προσωπικές διαφωνίες, προσωπικά θέματα, προβλήματα, διαμάχες ή αντιδικίες δεν έχουν καμία θέση στο GHz.gr ανεξαρτήτως του μεγέθους του προβλήματος κ.λ.π. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr μπορούν να επιλύουν τις προσωπικές τους διαφορές, τις διαφωνίες τους ή να συζητούν αυστηρώς προσωπικά θέματα εκτός GHz.gr και μέσω άλλων μέσων.

Απαγορεύεται οποιουδήποτε τύπου παρενόχληση ή παραβίαση (δημοσιοποίηση, αποθήκευση προσωπικών δεδομένων κ.α) με οποιοδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής, των ατομικών ή κοινωνικών δικαιωμάτων οποιονδήποτε χρηστών, επισκεπτών και εγγεγραμμένων χρηστών του GHz.gr από άλλους χρήστες, επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες του GHz.gr.

Απαγορεύονται οι παρεμβολές στο περιεχόμενο των σελίδων ή των υπηρεσιών ή των διακομιστών (servers) ή των δικτύων (networks) που συνδέονται με τις σελίδες ή τις υπηρεσίες του GHz.gr. Απαγορεύεται η μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τους όρους χρήσης, τις διαδικασίες ή τις προϋποθέσεις που διέπουν τα δίκτυα αυτά.

Αναρτήσεις (Δημοσιεύσεις) στο Forum

Πριν την ανάρτηση ενός νέου θέματος συζήτησης στις ομάδες συζητήσεων του GHz.gr, ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ελέγξει για τυχόν άλλη ανάρτηση με το ίδιο θέμα που πιθανόν να έχει δημιουργηθεί από κάποιο άλλο εγγεγραμμένο χρήστη. Εφόσον εντοπίσει σχετικό θέμα οφείλει να δημοσιεύσει το δικό του μήνυμά στο ήδη υπάρχον και να μην δημιουργήσει κάποιο νέο.

Οποιοδήποτε νέο θέμα συζήτησης που θέλει να δημιουργήσει ο εγγεγραμμένος χρήστης του GHz.gr θα πρέπει υποχρεωτικά να το αναρτά στην περιοχή ή ενότητα που αφορά ή σχετίζεται με το θέμα και το περιεχόμενο της δημοσίευσής του.

Ο τίτλος του θέματος πρέπει να είναι σύντομος, με ουσία και περιεκτικός και να αναφέρεται στο περιεχόμενος της δημοσίευσης. Δεν είναι αποδεκτοί τίτλοι όπως oi εξής: "Ερώτηση", "Επείγον", "Πρόβλημα", "Έχετε καμιά ιδέα;", "Βοήθεια". Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα διαγράφεται η ανάρτηση ή δημοσίευση.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτοί παραπλανητικοί τίτλοι για την πρόκληση των υπόλοιπων εγγεγραμμένων χρηστών του GHz.gr με σκοπό να αναγνώσουν την ανάρτηση.

Για να συμμετάσχουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr σε θέματα συζήτησης μπορούν είτε να υποβάλλουν νέα θέματα, είτε μηνύματα ή απαντήσεις στις ομάδες συζήτησης (forum) είτε να υποβάλλουν σχόλια σε διάφορες σελίδες του GHz.gr όπως είναι τα "News", οι δημοσκοπήσεις κ.α.

Απαγορεύεται η κριτική σε προσωπικότητα. Ενθαρρύνεται η κριτική σε ιδέες ή απόψεις με εποικοδομητικό διάλογο, με επιχειρήματα, με ουσιαστική αιτιολόγηση και με σωστή παράθεση στοιχείων.

Νέα θέματα, αναρτήσεις, απαντήσεις ή σχόλια που έχουν παραβεί τους όρους χρήσης θα διαγράφονται ή θα αντιμετωπίζονται κατάλληλα από τους διαχειριστές του forum. Ο δημιουργός ενός νέου θέματος στο οποίο έχει λάβεις απαντήσεις ή σχόλια που παραβαίνουν τους όρους χρήσης ενθαρρύνεται να μην υποκινήσει με οποιοδήποτε τρόπο τη συνέχιση της δημοσίευσης άλλων μηνυμάτων ή απαντήσεων ή σχολίων που μπορεί να παραβαίνουν ακολούθως τους όρους χρήσης. Ο ίδιος εγγεγραμμένος χρήστης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσει σε συστάσεις προς άλλους εγγεγραμμένους χρήστες που ανάρτησαν, δημοσίευσαν απαντήσεις, θέματα ή σχόλια που παραβιάζουν τους κανόνες καλής λειτουργίας του forum ή τους όρους χρήσης. Οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τους διαχειριστές σε όλες τις περιπτώσεις.

Απαγορεύεται ρητά η αυτόκλητες και μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες που έχουν σκοπό την άμεση ή έμμεση διαφημιστική προβολή υπηρεσιών, δικτυακών τόπων, προϊόντων ή εταιρειών μέσα από τις σελίδες και το συνολικό περιεχόμενο του GHz.gr. Απαγορεύεται αυστηρά το spamming. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή ή δημιουργία ή μεταφορά ή χάρη στη χρήση κάποιας άλλης μεθόδου με σκοπό την αυτόκλητη, μη εξουσιοδοτημένη διαφημιστική προβολή και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, δικτυακών τόπων ή εταιρειών τόσο γμέσω των ενεργειών που περιγράφηκαν παραπάνω όσο και μέσω της αποστολής ανεπιθύμητων, μη προσκαλουμένων από τον παραλήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail, προσωπικά μηνύματα ή pm) αλλά και μέσω οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθησης διαφημιστικού περιεχομένου.

Η συνεχής, διαρκής αναφορά σε συνδέσμους (links, hyperlinks) άλλων δικτυακών τόπων από τον ίδιο εγγεγραμμένο χρήστη ή από ομάδα εγγεγραμμένων χρηστών λαμβάνεται ως διαφημιστική προβολή και spamming και απαγορεύεται αυστηρά. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ομάδα διαχείρισης του GHz.gr έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα σχετικά μηνύματα ή και να διαγράψει ή να θέσει ανενεργούς τους λογαριασμούς χρηστών που προέβησαν σε παραβίαση του συγκεκριμένου όρου.

Μορφοποίηση Περιεχομένου

Η γλώσσα επικοινωνίας των χρηστών, επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών του GHz.gr είναι η Ελληνική. Δημοσιεύσεις, αναρτήσεις ή σχόλια σε άλλη γλώσσα δεν γίνονται αποδεκτές εκτός και αν απλώς περιέχουν αποσπάσματα κειμένων από άλλη γλώσσα.

Η χρήση μεταγραμμένων ελληνικών με τη χρήση του λατινικού αλφάβητου (greeklish) δεν αποτρέπεται, ωστόσο δεν ενθαρρύνεται διότι με αυτό το τρόπο διευκολύνεται η επικοινωνία, η συμμετοχή ή η εύρεση στοιχείων μέσω τις μηχανής αναζήτησης του GHz.gr χρησιμοποιώντας λέξεις "κλειδιά". Απαγορεύεται αυστηρά ωστόσο η χρήση greeklish σε τίτλους νέων θεμάτων.

Απαγορεύεται η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων όταν αντικειμενικά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απαγορεύεται η αποκλειστική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων για τη δημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου αφού καθιστούν δυσανάγνωστο το κείμενο ενώ σύμφωνα με την internet netiquette συμβολίζουν ότι κάποιος "φωνάζει" ή αυξάνει το τόνο τις φωνής του και αυτό μπορεί να προκαλέσει την αρνητική αντίδραση όποιου διαβάζει την δημοσίευση, το σχόλιο ή την ανάρτηση. Σε περίπτωση που ολόκληρο το κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο είναι αποκλειστικά γραμμένο με κεφαλαία θα διαγράφεται.

Η χρήση του "editor" και των δυνατοτήτων μορφοποίησης κειμένου που προσφέρονται στον εγγεγραμμένο χρήστη του GHz.gr θα πρέπει να είναι συνετή.

Απαγορεύεται η υπερβολική και αντικειμενικά χωρίς ιδιαίτερο λόγο αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς σε τμήμα ή σε ολόκληρο δημοσιευμένο κείμενο ή η υπερβολική χρήση χρωμάτων. Επιτρέπεται η χρήση μεγαλύτερου μεγέθους γραμμάτων ή χρωμάτων μόνο σε περίπτωση που ο συγγραφέας επιθυμεί να δώσει έμφαση (επικεφαλίδες, μεσότιτλοι, τίτλοι κ.λ.π).

Οποιαδήποτε ανάρτηση ή κείμενο στην περιοχή των ομάδων συζητήσεων (forum) του GHz.gr μπορεί να συνοδεύεται και από εικόνες ή φωτογραφίες. Απαγορεύεται η ανάρτηση εικόνων με μεγαλύτερες διαστάσεις από 800 x 600 pixels και με μέγεθος μεγαλύτερο από 100ΚΒ. Συνίσταται η χρήση παραπομπής προς την εικόνα. O editor δίνει τη δυνατότητα ανάρτησης εικόνων από τρίτους δικτυακούς τόπους.

Υπογραφές Εγγεγραμμένων Χρηστών

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr έχουν την δυνατότητα πρόσθεσης ορισμένου κειμένου (έχουν τη τη δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης του) ή και εικόνας αυτόματα, σε όλες τις δημοσιεύσεις και αναρτήσεις τους, εφόσον το επιθυμούν. Οι υπογραφές (signatures) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε μέγεθος τους 700 χαρακτήρες ή να ξεπερνούν τις 4 γραμμές ενώ για την προσθήκη εικόνας του με την χρήση του κώδικα "img", επιβάλλεται να μην υπερβαίνει σε διαστάσεις τα 420x150 pixels και το μέγεθός της να μην υπερβαίνει τα 16.384 bytes.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κειμένου ή εικόνας με ερωτικό προσανατολισμό ή περιεχόμενο, με κομματικό, θρησκευτικό ή αθλητικό και οπαδικό χαρακτήρα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του GHz.gr θα πρέπει να λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση υπόψη τους το σύνολο των όρων πρόσβασης και χρήσης του forum του GHz.gr και ιδιαίτερα αυτούς για το spamming ή την αυτοπροβολή.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2009 21:47


Είσοδος

Συζητήσεις

See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Αξιολογούμε χρησιμοποιώντας διάφορα benchmarks, τη κορυφαία single-GPU λύση της AMD, Radeon R9 290 σε μία υλοποίηση της Sapphire με την ονομασία Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X OC Version
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Δοκιμάζουμε μία νέα κάρτα γραφικών που βασίζεται στην GPU της AMD, Radeon R9 290 και προέρχεται από τη Sapphire. Πρόκειται για τη Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC Version
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Δοκιμάζουμε το νέο Sony Xperia Z2, τη ναυαρχίδα της Ιαπωνικής εταιρείας στη κατηγορία των smartphones, για το 1ο εξάμηνο του 2014
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Πρώτη επαφή με το motherboard της ASRock, Z97 Killer και τον νέο επεξεργαστή Intel Pentium G3258 Anniversary Edition

Bits & Bytes

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Users

0 χρήστες and 450 επισκέπτες

Giorgoss
kondeloq
gerassimos5
Giwrgos1212
panagiotis81
hildegardokane78138
sonopitz04
anagnostopk
gthalicia320115
karampelas
rafaelmarmon79538
kristalwmi70288609947
voudas95
johnajohn
geoffreydse944876134

Ψηφοφορία

Ποιο κινητό πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο μέχρι στιγμής για το 2014 (πρώτο εξάμηνο);:
back to top