Νέο Πανεπιστήμιο-Νέοι Ορίζοντες

DEATH

Κατάσταση:

Εγγραφή: Ιαν 2009

Καταχωρήσεις: 2219

Το «παρωχημένο και εσωστρεφές» Πανεπιστήμιο της Μεταπολίτευσης φεύγει, το σύγχρονο ανώτατο Ιδρυμα της αριστείας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης έρχεται. Το δρόμο θα στρώσουν οι ριζικές αλλαγές σε διοίκηση-φοίτηση-χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων αλλά και στη «γεωγραφία» της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το στίγμα έδωσε, χθες, από τους Δελφούς ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου:

- Οι φοιτητές θα εισάγονται απ' ευθείας σε σχολές ή και στα ίδια τα ΑΕΙ, θα αλλάζουν -αν θέλουν- αντικείμενο σπουδών, αλλά θα πρέπει να περνούν τα προαπαιτούμενα για να φθάσουν στο πτυχίο.

- Η χρηματοδότηση θα ακολουθεί τον φοιτητή και όχι το Ιδρυμα.

- Το Ιδρυμα θα έχει οικονομική αυτοτέλεια, ευθύνη για τη μισθοδοσία αλλά και δυνατότητα πρόσληψης καθηγητών «υψηλού κύρους».

- Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα συνδέονται με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, θα ανοιχτούν στην ελεύθερη αγορά.

«Είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες ως προς το ποσοστό των νέων που μπαίνουν στα τριτοβάθμια Ιδρύματα, αλλά είμαστε στην 118η θέση ως προς την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, χθες, στην εναρκτήρια συνάντηση της δημόσιας διαβούλευσης που θα διαρκέσει τρεις μήνες (θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου). «Η παιδεία είναι πυρήνας των αλλαγών, όχι μόνο για το αύριο αλλά και για το σήμερα. Είναι βασικό ζητούμενο για την επιβίωση της χώρας», τόνισε, για να σκιαγραφήσει το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που θα συντελέσει στην έξοδο από την κρίση. Τα βασικά σημεία του νέου προφίλ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προσδιορίζουν:

- Τη σύνδεση με τη Διά Βίου Μάθηση για να «πέσουν τα τείχη» μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης και των τομέων επιστήμης. «Γιατί να μην εισάγεται κανείς κατ' ευθείαν στο Ιδρυμα, ώστε ο πρώτος να έχει ευρύτητα επιλογών και το δεύτερο δυνατότητα διαμόρφωσης πτυχίων;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

- Τη σύνδεση με την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγορά εργασίας που θα επέλθει και μέσα από τη χωροταξική αναδιάρθρωση με τις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο Ιδρυμάτων και τμημάτων.

- Την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων και τη διεθνοποίησή τους, ώστε να μπορούν να δέχονται και καθηγητές και φοιτητές από το εξωτερικό. «Είμαστε από τις 30 πλουσιότερες χώρες αλλά έχουμε κακή διαχείριση πλούτου. Πρέπει να αναδείξουμε όλες τις δυνάμεις μας» τόνισε.

Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένο από την κυβέρνηση να μείνει πίσω το σημερινό Πανεπιστήμιο και μαζί όλη η παθογένεια που ξεκινά από «το σκοταδισμό, την αδιαφάνεια και την αναχρονιστικότητα» και φθάνει στις «πελατειακές σχέσεις, τις συναλλαγές φοιτητικών παρατάξεων με καθηγητές για θέματα εξετάσεων και βαθμούς, καθώς και την εξάντληση της περιφερειακής ανάπτυξης στους φοιτητές-πελάτες των τοπικών μπαρ, στους ενοικιαστές δωματίων, άντε και σε κανένα καλό γαμπρό ή νύφη».

Η υπουργός Παιδείας το είπε αλλιώς: «Η περίοδος του Πανεπιστημίου της Μεταπολίτευσης έχει κλείσει τον ιστορικό της κύκλο». Ωρα για το «νέο Πανεπιστήμιο». Και για όσους θέλουν να καταλάβουν τη νέα εποχή, εξήγησε: «Αν κάποτε το ζητούμενο ήταν να μπει η πολιτική στο Πανεπιστήμιο, τώρα είναι η πολιτική για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ».

Πυλώνες της φιλόδοξης μεταρρύθμισης (που πρώτη αποκάλυψε η «Ε» τον περασμένο Μάιο), που φυσικά θα συνδυαστεί και με το νέο υπό κατάρτιση εξεταστικό σύστημα (από το 2013), είναι:

- Ουσιαστική αυτοτέλεια των Ανώτατων Ιδρυμάτων.

- Θεσμική εισαγωγή της αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας.

- Διεθνοποίηση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων και τόνωση της εξωστρέφειας.

- Σύνδεσή τους με την κοινωνία και την οικονομία, με μετρήσιμα στοιχεία ως προς την πρόοδό τους σε στοχοθετημένα πεδία (έρευνα, τεχνολογία, κοινωνία της γνώσης).

Ολα αυτά θα γίνουν με τη δημιουργία νέας ταυτότητας για τα Ιδρύματα (θα οριοθετηθούν εκ νέου οι όροι Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ), νέας ταυτότητας για τον φοιτητή (που θα σπουδάζει σε νέο, σύγχρονο, ευέλικτο περιβάλλον με διεθνή προπτυχιακά, μεταπτυχιακά κ.ά.), νέας ταυτότητας για τους καθηγητές (εκλογή από ξένους εμπειρογνώμονες, ανταγωνιστικότητα κ.ά.) και τέλος με τη χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση.*

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαφορετικό σύστημα ανάλογα με τα μέγεθος και το προφίλ του κάθε ιδρύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι ένα λιτό θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει τις βασικές κατευθύνσεις-προδιαγραφές και ένας ισχυρός εσωτερικός κανονισμός που θα ορίζει όλα τα πεδία λειτουργίας του ιδρύματος.

Προτείνονται:

- Βασική ακαδημαϊκή μονάδα είναι η σχολή στην οποία θα γίνεται πλέον η εισαγωγή των φοιτητών και από την οποία θα παίρνουν πτυχία. Καταργούνται τα τμήματα. Μετά το πρώτο έτος θα γίνεται η κατανομή των προγραμμάτων σπουδών ενώ θα ευνοείται και η αλλαγή προγραμμάτων σπουδών κατά τη διάρκεια φοίτησης.

- Κατάργηση του συστήματος διδασκαλίας με διαλέξεις σε αμφιθέατρα. Σχεδιάζεται το προφίλ του εκπαιδευτηρίου με καταγραφή της παρουσίας και της απόδοσης των φοιτητών.

- Σπουδές κατ' έτος, κατ' εξάμηνο, θέσπιση προαπαιτούμενων για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών. Μέτρο που εντάσσεται στην καταπολέμηση των «αιώνιων» φοιτητών.

- Κατάργηση των εξεταστικών περιόδων.

- Σύστημα πιστοποίησης σπουδών.

- Εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος (ECTS) με βάση τις διδακτικές μονάδες, οι οποίες θα αποτελούν και σημαντικό κριτήριο για τη διάρκεια των σπουδών.

- Υιοθέτηση ψηφιακού συγγράμματος. Η ηλεκτρονική παραγγελία τους συμβάλλει στην καταγραφή των ενεργών φοιτητών αλλά... και των «αιωνίων».

- Οργάνωση Κέντρων Αριστείας.

- Αναδιάρθρωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης.

- Νέος σχεδιασμός για τον συντονισμό μεταπτυχιακών με τρόπο που θα ορίζει το κάθε ίδρυμα.

- Σύνδεση των προγραμμάτων της Διά Βίου Μάθησης με τα Ανώτατα Ιδρύματα, καθώς όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης θα ενταχθούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Στο ίδιο πλαίσιο και με εισιτήριο την πιστοποίηση ή τη συλλογή πιστοποιήσεων επαγγελματικών δικαιωμάτων (από διάφορους τίτλους) θα πραγματοποιούνται και οι μετακινήσεις (ή μεταπηδήσεις) από βαθμίδα σε βαθμίδα.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

1 Συμβούλια διοίκησης για στρατηγικό σχεδιασμό και οικονομικά. Πρυτάνεις, μόνο για ακαδημαϊκά

2 Οικονομική αυτοτέλεια στα ιδρύματα. Υπεύθυνα και για μισθοδοσία.

3 Σύνδεση αξιολόγησης - χρηματοδότησης.

4 Σύνδεση χρηματοδότησης με ελεύθερη αγορά. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Χρηματοδότησης των ΑΕΙ.

5 Εισαγωγή σε σχολές ή και σε ΑΕΙ. Δυνατότητα αλλαγής σπουδών μετά το α' έτος.

6 Κάρτα - κουπόνι φοιτητή, που του εξασφαλίζει την προσωπική του χρηματοδότηση.

7 Κατάργηση διδασκαλίας με διαλέξεις σε αμφιθέατρα, καταγραφή παρουσιών και απουσιών.

8 Θέσπιση προαπαιτούμενων για τη συνέχιση των σπουδών.

9 Ψηφιακά συγγράμματα.

10 Περιφερειακά συμβούλια, αρμόδια για πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα. «Καλλικράτης» σε όλα τα Ιδρύματα

πηγή : enet.gr

πάει να μας την μπει με ΔοNηTές ο γιωργάκης


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Ξερεις τι, στο μονο που συμφωνω με την ολη φαση αμερικανοποιησης ειναι η παιδεια. Σε σχεση με τη δικια μας ειναι 1000 καλυτερη στον συγκεκριμενο τομεα (οργανωση, προοπτικες, διασυνδεσεις κλπ). Μακαρι βεβαια να μπορουσαμε να "αντιγραψουμε" ενα σκανδιναβικο προτυπο, αλλα μας βγηκε αμερικανακι ο jeffrey, κ αυτο καλο ειναι (ξανα-λεω στο συγκεκριμενο τομεα μονο).


DEATH

Κατάσταση:

Εγγραφή: Ιαν 2009

Καταχωρήσεις: 2219

Διαφωνώ κάθετα με της αλλαγές που θέλουν να περάσουν για την παιδιά. Ο σκοπός τους είναι να βγούμε ρομποτάκια τις κάθε κολοεταιρία. Δεν θέλω να γίνω εργαζόμενος που θα προσαρμόζομαι στις ορέξεις τις κάθε A.E. Αν η κάθε κόλο εταιρία θέλει ανθρώπους που να πατάνε το alt-Ctrl-Del θα έρχεται στις σχολες και θα μας διδάσκει πως να το κάνουμε και θα μας βάζει χρονομετρα.

ΟΧΙ

____


Καλύτερα η ουτοπία παρα η μουγκoπία


Primitive_6

Κατάσταση:

Εγγραφή: Απρ 2009

Καταχωρήσεις: 1136

Νέο Πανεπιστήμιο-Νέοι Ορίζοντες-Νέοι άνεργοι


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Κοιταχτε, γκρινιαζουμε στο οτι δεν μπαινουμε σε δουλειες μετα τα πανεπιστημια, να γκρινιαζουμε και οταν θα μπαινουμε? Γιατι η αμεση συνδεση των πανεπιστημιων με εταιριες σε αυτο συμβαλει.

Που ειναι το κακο? Ναι θα παιρνες 700 ευρο (μη σου πω 500) αλλα τουλαχιστον θα μπορεις να γραφεις στο βιογραφικο σου πως δουλεψεις λιγο παραπανω απο την απλη πρακτικη εξασκηση των 6 μηνων περαν το οτι λαβεις επιπλεον εμπειρια, το οποιο ειναι ενα +.

Επισης ειναι στο χερι σου να αυξησεις τον μισθο σου, αν τους δωσεις να καταλαβουν πως εισαι για περισσοτερα πραγματα.

Οχι φιλος, δεν μπορεις να κανεις μια δουλεια ρουτινας και να παιρνεις 1.300 ευρο και δεν μπορεις να γκρινιαζεις γι'αυτο.


DEATH

Κατάσταση:

Εγγραφή: Ιαν 2009

Καταχωρήσεις: 2219

Quote:
Κοιταχτε, γκρινιαζουμε στο οτι δεν μπαινουμε σε δουλειες μετα τα πανεπιστημια, να γκρινιαζουμε και οταν θα μπαινουμε? Γιατι η αμεση συνδεση των πανεπιστημιων με εταιριες σε αυτο συμβαλει.

Με τι ορους θα μπαίνεις σε μια δουλειά ? Αμεση σύνδεση του πανεπιστημιου με τις εταιρίες σημαίνει καταστοφή.Πες μου μια εταιρία που μπορεί να απορροφήσει όλους τους φοιτητές μιας σχολης.
Quote:

Που ειναι το κακο? Ναι θα παιρνες 700 ευρο (μη σου πω 500) αλλα τουλαχιστον θα μπορεις να γραφεις στο βιογραφικο σου πως δουλεψεις λιγο παραπανω απο την απλη πρακτικη εξασκηση των 6 μηνων περαν το οτι λαβεις επιπλεον εμπειρια, το οποιο ειναι ενα +.

Σε τέτοιες περίπτωσης δεν πρόσθετης, πολλαπλασιάζεις και ως γνωστόν 0*(κάτι) μας κάνει 0

Ξεχνάμε τελείως και τον ρολο του πανεπιστημιου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.Προετοιμαζόμαστε από πρώτη δημοτικού για να βγούμε στην τελική στην αγορά εργασίας. E όχι δεν πάει έτσι.

____


Καλύτερα η ουτοπία παρα η μουγκoπία


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

DEATH wrote:

Με τι ορους θα μπαίνεις σε μια δουλειά ? Αμεση σύνδεση του πανεπιστημιου με τις εταιρίες σημαίνει καταστοφή.Πες μου μια εταιρία που μπορεί να απορροφήσει όλους τους φοιτητές μιας σχολης.

Με αυτους που οριζει η εταιρια? Πτυχειο και καποιες αλλες γνωσεις. Οσο για την απορροφηση, για τους πτυχιουχους υπαρχουν θεσεις. Και στο κατω-κατω, δεν ειναι μονο μια εταιρια με το ιδιο αντικειμενο απασχολησης. Τουλαχιστον οχι εκει που ειναι τα Πανεπιστημια.

DEATH wrote:

Σε τέτοιες περίπτωσης δεν πρόσθετης, πολλαπλασιάζεις και ως γνωστόν 0*(κάτι) μας κάνει 0

Ξεχνάμε τελείως και τον ρολο του πανεπιστημιου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.Προετοιμαζόμαστε από πρώτη δημοτικού για να βγούμε στην τελική στην αγορά εργασίας. E όχι δεν πάει έτσι.

Αλλα για τι παει? Ποιος ο σκοπος της μορφωσης στο κατω κατω? Για την επιβιωση δεν τα κανουμε ολα? Δυστυχως, πρεπει να τρεχουμε με τους ρυθμους της εποχης, η οποια προσταζει εξιδικευση.

Και για να συμπληρωσω για τα τις παιδειας, η εμπειρια μου σημερα (και χθες, οπου ουσιαστικα αρχισαν κανονικα ολα τα μαθηματα):

Μπαινοντας στον κεντρικο χωρο του ΤΕΙ ειδα:

Παγκους με βιβλια (κυριως αντιστασιακα κ'ετσι), κονσολες και ηχεια, 2 τηλεορασεις (40αρες, μαλλον LED) + 2 PS3 να λιωνουν οι "φοιτητες" με τις ωρες στο Pro. Φυσικα ολα αυτα τα εκαναν οι ΔΑΠιτες (οι φραγκατοι). Μαλιστα, αυριο? θα φερουν και την Στικουδη μαζι με το Τερας και εναν αλλο για το καθιερωμενο Party. Η ΠΑΣΠ δεν παει πισω βεβαια, με το υπολοιπο μισο χωρο να ειναι στις αποχρωσεις του γκαζον (απο αφισες/ανακοινωσεις κλπ).

Η Γραμματεια του τμηματος λειτουργει απο τις 11 μεχρι τις 1. Ναι, τρεις ωρες για... 250 παιδια 1ου εξαμηνου και αν αναλογιστουμε οτι ο μεσος χρονος για το πτυχιο ειναι τα ~12 εξαμηνα (6 χρονια) φανταστητε ποσα αλλα ειναι απο αλλα εξαμηνα. Οι τυποι φυσικα ειναι απο τις 9 περιπου ωρα στα γραφεια τους, πινοντας καφε και λεγοντας βλακειες, τους βλεπουμε, ανοιχτες ειναι οι πορτες απλα δεν εξυπηρετουν.

Καθηγητρια Η/Υ. Εχουμε μαθημα στις 8 αλλα "ατυπα" αρχιζουμε στις 8:15. Σκαει μυτη στις 8:35 (ολοι εμεις περιμεναμε απο τις 8 βεβαια, γιατι τοτε βολευουν και τα λεωφορια, αλλιως μετα παει πολυ αργα). Να πεις οτι ειναι και καμια κολογρια που βαριεται την ζωη της ή οδηγαει με 30km/h και αργει? Οχι, 28 χρονων κοπελα με μηχανακι ειναι. Μαλλον περασε καλα χθες το βραδυ και δεν ηθελε να σηκωθει...

Αφου μπουμε στην ταξη λοιπον, οπως ειπα ειναι καθηγητρια Η/Υ (αυτο παιζεται), αρα αυτο το μαθημα διδασκει. Οι Η/Υ ειναι με windows 2000 και pentium 2 ή 3. Τα μισα δεν δουλευουν φυσικα. Στο δικο μου "παγκο" που ειμασταν 3 παιδια με 3 PC, κανενα δεν δουλευε, απλα λεγαμε βλακιες μεταξυ μας για να περασει η ωρα. Οι ανακριβιες δε (πανω στην τεχνολογια των υπολογιστων) ειναι τεραστιες αλλα δεν μιλησα μη με παρει και με κακο ματι.

Η κατασταση ειναι απλα Τ Ρ Α Γ Ι Κ Η.


DEATH

Κατάσταση:

Εγγραφή: Ιαν 2009

Καταχωρήσεις: 2219

Αν παραδεχτούμε ότι ζούμε για να δουλεύουμε τότε τα νέα μετρα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ο καλύτερος φοιτητής θα κερδίσει μια θέση εργασίας στην Θ.Σ.Π.Π.Κ Ε.Ε. Αντικαθιστούμε το "συνφοιτητής" με το "ανταγωνιστής" και προς την δόξα τραβάμε ξανά λα λα

____


Καλύτερα η ουτοπία παρα η μουγκoπία


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Ανταγωνισμος? Με τα ατομα που κανεις παρεα 4 και πλεον χρονια? Δεν νομιζω... και αν γινει οντως κατι τετοιο (εννοωντας οτι θα προσπαθησουν να σου "φανε" υπουλα την θεση) τοτε δεν αξιζαν να ειναι φιλοι σου εξ'αρχης.

Οσο για τους υπολοιπους (τους απλα γνωστους) δεν πειραζει. Αν αξιζεις την θεση στο κατω-κατω, θα την παρεις.


DEATH

Κατάσταση:

Εγγραφή: Ιαν 2009

Καταχωρήσεις: 2219

Τί έκανες όταν ήσουν φοιτητής μπαμπά;

30 χρόνια μετά :

-Μπαμπά, τί είναι άσυλο;

- Άσυλο είναι ένας δικαστικός όρος. Τον επικαλείται κάποιος που διώκεται για τις πολιτικές του απόψεις ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Το άσυλο μπορεί να ισχύει και σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Για παράδειγμα , στην αρχαιότητα ζητούσαν άσυλο μπροστά σε ναούς και βωμούς. Και σήμερα ακόμα, η εκκλησία θεωρείται άσυλο. Όταν ήμουν εγώ φοιτητής το άσυλο ίσχυε και στον πανεπιστημιακό χώρο, για να μένει ανεπηρέαστη η έρευνα και η επιστημονική σκέψη.

-Τώρα δεν ισχύει;

-Όχι, γι ' αυτό και τα πανεπιστήμια μπορούν και χρηματοδοτούνται από εταιρείες, που χειραγωγούν την έρευνα προς όφελος τους.

-Τί εννοείς;

-Για παράδειγμα, το Χημικό χρηματοδοτείται από την καπνοβιομηχανία Flip & Norris. Ταυτόχρονα εκδίδει αποτελέσματα ερευνών πάνω στη σύσταση του προϊόντος του χρηματοδότη, δηλαδή του τσιγάρου. Τί είδους αποτελέσματα λες να βγάζουν;

-Αυτό , όμως δεν είναι ανήθικο;

- Ακριβώς. Γιατί πλέον το πανεπιστήμιο, παύει να είναι φορέας στην υπηρεσία της κοινωνίας. Είναι ένα ερευνητικό κέντρο επί πληρωμή...

-Και αυτό ξεκίνησε όταν ήσουν φοιτητής;

-Ναι, με ένα νομοσχέδιο, όπου καταργούσε το άσυλο, τάχα επειδή έμπαιναν κάποιοι και έσπαγαν.

-Δεν συνέβαινε;

-Συνέβαινε, άλλα όχι στο βαθμό που ήθελαν να ισχυρίζονται. Το άσυλο ήταν μια Ελευθερία. Ο καθένας τη χρησιμοποιεί , όπως νομίζει. Και η ελευθερία λόγου μπορεί να ενοχλεί κάποιους. Τί σημαίνει αυτό;

-Καλά, και πως ο νόμος για την κατάργηση του ασύλου οδήγησε στον περιορισμό του πανεπιστημίου;

-Ο ίδιος νόμος έλεγε πως το πανεπιστήμιο θα πάψει να χρηματοδοτείται από το κράτος...

-Το χρηματοδοτούσε το κράτος; Ήταν ΔΩΡΕΑΝ;

-... ναι. Πλέον θα έπρεπε το πανεπιστήμιο να βρει πόρους μόνο του. Αυτό , σε συνδυασμό με την κατάργηση του ασύλου, έκανε το πανεπιστήμιο φερέφωνο του χρηματοδότη του.

-Μα καλά, ήταν δωρεάν; Δηλαδή για να μπεις δεν πλήρωνες;

-Όχι. Σε κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν γινόταν αυτό που γίνεται σήμερα...

-Και γιατί πέρασαν ένα τέτοιο νόμο;

-Για να αναβαθμιστεί ο θεσμός του πανεπιστημίου.

-Με δουλεύεις;

-Κοίτα, η πολιτική εκδοχή ήταν ότι τα ΑΕΙ χρειάζονταν πόρους, που το κράτος δεν μπορούσε να δώσει και επειδή το άσυλο κακοχρησιμοποιόταν από κάποιους.

-Και πως τα προηγούμενα χρόνια το κράτος μπορούσε να αντεπεξέλθει;

-Είχαμε κρίση τότε.

-Κι άλλη ; Και όταν ήμουν στο γυμνάσιο είχαμε πάλι...

-Τί να γίνει...;

-Δεν καταλαβαίνω. Και οι φοιτητές πως το δέχτηκαν;

-Αντέδρασαν, με πορείες και καταλήψεις.

-Και;

-Και τίποτα. Τί λες να έγινε; Δεν βλέπεις πόσα δίνουμε σήμερα για το κολέγιο της αδερφής σου; Και πόσα, άραγε, θα δίνουμε για το δικό σου σε κάνα δυο χρόνια, αν καταφέρνουμε να τα δίνουμε...

- Καλά και πως το δεχτήκατε;

-Τί να σου πω, παιδί μου; Ήταν Σεπτέμβριος, είχαμε και εξεταστική... κάποιοι διαφωνούσαν με την ιδέα της κατάληψης...

-Καλά ρε πατέρα, και σταματήσατε να αντιδράτε σε αυτό το νόμο επειδή είχατε εξεταστική ή επειδή σας φαινόταν λάθος η κατάληψη;

-Σε κάποιους...

-Τί σε κάποιους μου λες; Και οι άλλοι τί κάνετε;

-Ηρέμησε, τί μπορούσαμε να κάνουμε;

-Να μην τους αφήσετε να το κάνουν. Μα καλά τι εγωιστικά κωλόπαιδα ήσασταν; Τί πάρτη σας μόνο σκεφτήκατε; Τα παιδιά σας πώς θα τα σπουδάσετε; Μετά λες για ' μένα και την αδερφή μου.

- Τα λες υπερβολικά.

-Δεν νομίζω. Πήγες σε δωρεάν πανεπιστήμιο;

-Ναι.

-Πλήρωσες για το πτυχίο σου ;

-Όχι.

-Οι καθηγητές σου είχαν πλήρη ελευθερία λόγου;

-Ναι.

-Η έρευνα σου χρειαζόταν καμιά "προέγκριση";

-Όχι.

-Μήπως, για τα θέματα του πανεπιστημίου σου αποφάσιζαν εξωπανεπιστημιακοί;

-Όχι, μόνο καθηγητές και φοιτητές...

-Και φοιτητές;;;

-Ναι...

-Και τα παραδώσατε όλα αυτά;

-Μα...

-Δηλαδή η γενιά σου , πατέρα , αποφάσισε να μην σπουδάζουν αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν και όσοι έχουν να κάνουν σπουδές "κονσέρβα";

-Ήμουν στο πτυχίο εγώ.

-Και τί το έκανες; Αφού στο μαγαζί με τη μαμά δουλεύεις. Και μετά μου μιλάς για ιδέες. Βολευτήκατε, δεν σας έπιανε , δηλαδή, ο νόμος και τα παρατήσατε. Ρίξατε το μπαλάκι στους επόμενους, αλλά τώρα ξαναγύρισε σε 'σένα. Δίκαιη τιμωρία, αν δεν έκαιγε και 'μένα μαζί.

-Μη λες μεγάλα λόγια, γιατί τη δική σου γενιά δεν την έχω δει μια φορά στο δρόμο!

-Είμαστε σπορά δικιά σας. Από πριν ηττημένοι, τί περιμένεις; Ποιος μας έδειξε το δρόμο... Κινούμαστε από τον εγωισμό. Ζώα, που έχουν μόνο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης αναπτυγμένο. Μόνο αυτό, μόνο για τον εαυτό τους.

πηγή του κειμένου

____


Καλύτερα η ουτοπία παρα η μουγκoπία


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488


voltmod
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2008

Καταχωρήσεις: 2764

είναι για κλάματα η φάση, κανονικά

____

Γιώργος Ιωσηφίδης


voltmod
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2008

Καταχωρήσεις: 2764

είναι για κλάματα η φάση, κανονικά

____

Γιώργος Ιωσηφίδης


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Ορεστη, τι γινεται εκει πανω ρε συ?


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Ναι υπαρχει εξοπλισμος, αλλα, επειδη εχω περασει (και περασει Tongue ) απ' ολα αυτα τα εργαστηρια (και 2 της Ηλεκτρολογιας) το 1/4 αυτου συνηθως δεν δουλευει (και το υπολοιπο 2/4 εχει θεματα ως προς την σωστη λειτουργια του).

Βεβαια... λογος αυτος για να μας κλεισουν δεν ειναι... γελοιοι...

Τελευταία τροποποίηση από z3et — Κυρ, 10/03/2013 - 20:05.

back to top