H Dell χρησιμοποιεί 6SigmaDC για να βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των data centers

Press News

Η Dell ανακοινώνει ότι οι συμβουλευτικές της υπηρεσίες για data center θα χρησιμοποιούν τη σουίτα λογισμικού 6SigmaDC της Future Facilities για τον σχεδιασμό και την προσομοίωση data centers που μεγιστοποιούν την αξιοποίηση του χώρου και την ενεργειακή αποδοτικότητα, μέσω της βέλτιστης παραμετροποίησης και τοποθέτησης του εξοπλισμού hardware, των περιβλημάτων rack, των cabinet και του εξοπλισμού τροφοδοσίας και ψύξης.

 
Τα Νέα:
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για data center της Dell συνδυάζει πρωτοποριακά εργαλεία και λογισμικό με επαγγελματική εξειδίκευση για να βοηθήσει στην βελτίωση των επιδόσεων του data center, στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και να βοηθήσει τις εταιρίες να αποφύγουν πρόσθετες δαπάνες κεφαλαίου.
 • Η Dell θα χρησιμοποιήσει τις κορυφαίες δυνατότητες προσομοίωσης του 6SigmaDC της Future Facilities ως μέρος της πρακτικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το data center. 
 • Η κύρια έξοδος του 6SigmaDC είναι η Εικονική Εγκατάσταση (VirtualFacility), μια πλήρης και μαθηματικά ακριβής απεικόνιση 3-D του datacenter, που διευκολύνει μια ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασμό και την συνεχή διαχείριση του θερμικών και φυσικών πόρων του χώρου του datacenter. HΕικονική Εγκατάσταση δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ή στον χειριστή για μια προληπτική προσέγγιση στην τοποθέτηση και την αντικατάσταση του εξοπλισμού μέσα στις εγκαταστάσεις, προσομοιώνοντας τις επιδράσεις πριν οποιαδήποτε εφαρμογή στην πράξη.
 • Η Dell και η Future Facilities είναι οι πρώτες εταιρίες που χρησιμοποιούν την έννοια της Εικονικής Εγκατάστασης για την παροχή των υπολογιστικών απαιτήσεων και τη διασφάλιση της βέλτιστης παραμετροποίησης και τοποθέτησης του εξοπλισμού. Λαμβάνοντας μια προληπτική προσέγγιση στον σχεδιασμό, η Dell και η Future Facilities μπορούν να απαλλαγούν από την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν εκ των υστέρων μετά την δημιουργία της εγκατάστασης ή με την εφαρμογή αλλαγών. 
 • Η Dell και η Future Facilities αναμένουν να εξοικονομήσουν για τις εταιρίες κεφάλαια και λειτουργικά έξοδα μέσω βελτιωμένου σχεδιασμού του data center, που βοηθάει τις επιχειρήσεις να αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και να αποφεύγουν την περιττή δέσμευση περισσότερου χώρου απ’ότι είναι αναγκαίο, τροφοδοσίας και ψύξης.
 • Η Dell πρόσφατα παρουσίασε προϊόντα υποδομής data center νέας γενιάς σχεδιασμένα να βοηθήσουν τους πελάτες να απλοποιήσουν και να διαχειριστούν το περιβάλλον του data center τους, ενώ βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα περιβλήματα rack Dell PowerEdge 4220 και PowerEdge 2420 υποστηρίζουν την ευρεία προϊοντική γκάμα της Dell σε server και αποθηκευτικά συστήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των data centers, των απομακρυσμένων εγκαταστάσεων, των σημείων συγκέντρωσης καλωδίων ή ακόμα και εργοστασιακών περιβαλλόντων.

 
6SigmaDCαπό την FutureFacilities και η Εικονική Εγκατάσταση
 
 • Η Εικονική Εγκατάσταση (Virtual Facility, VF) είναι μια πλήρης τρισδιάστατη μαθηματική απεικόνιση του φυσικού data centre ανα πάσα στιγμή . Στο στάδιο του σχεδιασμού μπορεί να προσομοιώνει και να επικυρώνει σχεδιαστικές παραδοχές όπως το βέλτιστο βάθος του πατώματος, την τοποθέτηση των rack, την κατανομή ενέργειας, την θέση των ανεμιστήρων και τα εφεδρικά συστήματα.
 • Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η Εικονική Εγκατάσταση παρέχει ένα πλήρες, τρισδιάστατο κατάλογο όλου του εξοπλισμού του data center με απεικόνιση της θερμοκρασιακής κατανομής και της ροής του αέρα στο χώρο και σε επίπεδο cabinet. Τα τμήματα πληροφορικής μπορούν έπειτα να προβλέψουν μελλοντικές προσθήκες εξοπλισμού και να αξιολογήσουν τη θερμική/περιβαλλοντική επίδραση των διαφορετικών σεναρίων τοποθέτησης του εξοπλισμού, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης της τροφοδοσίας, της ψύξης και των περιορισμών του χώρου για την μεγιστοποίηση των επενδύσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
 • Το 6SigmaRoom αξιολογεί τον σχεδιασμό του data center κατά τη διάρκεια των αρχικών και λεπτομερών σταδίων σχεδιασμού, μέσω πειραματισμού με διαφορετική τοποθέτηση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού.
 • Το 6SigmaRack αναλύει και βελτιστοποιεί την σύνθεση για το rack πέραν της εγκατάστασης.
 • Το 6SigmaManager διατηρεί και διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια ζωής τους.
 • Το 6SigmaPower αξιολογεί το δίκτυο τροφοδοσίας του data center σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Το 6SigmaViewer επιτρέπει στους σχεδιαστές να μοιραστούν την εγκατάσταση που έχουν δημιουργήσει με άλλους όπως τους υπεύθυνους της εγκατάστασης.
 
Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης του DataCenter από την Dell: 
 • Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό, την τοποθέτηση και την παραμετροποίηση του data center, η Dell βοηθάει τους πελάτες να αξιοποιήσουν την διαθέσιμη χωρητικότητα υφιστάμενων data centers και να αποφύγουν σημαντικά έξοδα κεφαλαίου για τη δημιουργία ενός καινούργιου data center.
 • Αξιολόγηση: H Αξιολόγηση του ενεργειακά ‘έξυπνου’ Data Center από την Dell (Energy Smart Data Centre Assessment) χρησιμοποιεί μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής για την ανάλυση των υφιστάμενων υποδομών ενέργειας και ψύξης, την ανεύρεση ανεπαρκειών και την παροχή αξιοποιήσιμων συστάσεων που βοηθούν τις εταιρίες να ικανοποιήσουν τις υπολογιστικές τους απαιτήσεις, χωρίς να υπερβούν τα υφιστάμενα όρια ενέργειας και ψύξης.
 • Σχεδιασμός: Ο Ιδεατός Σχεδιασμός του Data Center (Data Centre Conceptual Design) είναι μια δέσμευση δώδεκα εβδομάδων για την βελτιστοποίηση μιας υφιστάμενης εγκατάστασης ή τον σχεδιασμό ενός καινούργιου data center για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες μια εταιρίας. Οι εργασιακές συνεδρίες ‘hands- on’ παρουσιάζουν επιλογές για λύσεις βάση προτεραιοτήτων, περιορισμών και κεφαλαίου. 
 • Ενοποίηση: Η Dell βοηθάει τους πελάτες να ενοποιήσουν εγκαταστάσεις και να μεταφέρουν εκατοντάδες ή χιλιάδες server και εφαρμογές για να μειώσουν τον αριθμό των data centers που χρειάζονται για την επιχείρηση τους.
 • Βελτιστοποίηση Πλατφόρμας και Εικονικοποίηση: Η Dell σχεδιάζει, μελετά και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις εικονικοποίησης και αυτοματοποιεί την μετάβαση από την φυσική εγκατάσταση στην εικονικοποιημένη ώστε οι πελάτες να χρειάζονται λιγότερους server και να εξοικονομούν χώρο, ενέργεια και ψύξη στα data centers τους. Επιπλέον, η Dell μεταφέρει κλειστά συστήματα Unix σε ανοικτές λύσεις σε hardware x86 που επιτρέπει στους πελάτες να απλοποιούν και να εξοικονομούν πόρους.
 • Ενοποίηση Αποθήκευσης: Η Dell βοηθάει τους πελάτες να δομήσουν και να αποκτήσουν το σωστό μέγεθος υποδομών αποθήκευσης για να μειώσουν τα έξοδα και την πολυπλοκότητα.
 
Δηλώσεις:
 • "Το κάθε data center έχει το δικό του DNA –δεν υπάρχουν δύο ίδια" αναφέρει ο Hassan Moezzi, CEO της Future Facilities. "Μαζί, η Dell με την Future Facilities αφαιρούν τις υποθέσεις από τον σχεδιασμό των data center για αποδοτικότητα και καλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, χρησιμοποιώντας υπολογιστική προσομοίωση για την μελέτη της εφαρμογής, την εξέταση και την εξακρίβωση της επίδοσης, και την μεγιστοποίηση της επίδοσης με τον καιρό".
 • «Οι σύμβουλοί μας θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της Future Facilities για να σχεδιάσουν τα data centers εξ’ αρχής  και να χρησιμοποιήσουν την θερμική και ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων της Dell  για να δημιουργήσουν αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά, περιβαλλοντικά φιλικά data centers που θα δώσουν τη δυνατότητα στους πελάτες να έχουν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και να καταναλώνουν λιγότερο,» αναφέρει ο Tim Webb, διευθυντής της Πρακτικής Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποδομής στην Dell.
 
Πρόσθετες πληροφορίες:

 


Είσοδος

Συζητήσεις

See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Αξιολογούμε χρησιμοποιώντας διάφορα benchmarks, τη κορυφαία single-GPU λύση της AMD, Radeon R9 290 σε μία υλοποίηση της Sapphire με την ονομασία Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X OC Version
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Δοκιμάζουμε μία νέα κάρτα γραφικών που βασίζεται στην GPU της AMD, Radeon R9 290 και προέρχεται από τη Sapphire. Πρόκειται για τη Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC Version
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Δοκιμάζουμε το νέο Sony Xperia Z2, τη ναυαρχίδα της Ιαπωνικής εταιρείας στη κατηγορία των smartphones, για το 1ο εξάμηνο του 2014
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Πρώτη επαφή με το motherboard της ASRock, Z97 Killer και τον νέο επεξεργαστή Intel Pentium G3258 Anniversary Edition

Bits & Bytes

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Users

0 χρήστες and 75 επισκέπτες

Giorgoss
kondeloq
gerassimos5
Giwrgos1212
panagiotis81
hildegardokane78138
sonopitz04
anagnostopk
gthalicia320115
karampelas
rafaelmarmon79538
kristalwmi70288609947
voudas95
johnajohn
geoffreydse944876134

Ψηφοφορία

Ποιο κινητό πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο μέχρι στιγμής για το 2014 (πρώτο εξάμηνο);:
back to top