Διεθνής έρευνα της IBM για τους οικονομικούς διευθυντές

Press News

Η IBM ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας σημαντικής νέας έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.900 Οικονομικοί Διευθυντές (CFO) και υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη, από 81 χώρες και 35 κλάδους από όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη παγκόσμια έρευνα επισημαίνει ότι πάνω από το 60% των Οικονομικών Διευθυντών σχεδιάζουν να προβούν σε σημαντικές αλλαγές για να ανταποκριθούν στο νέο οικονομικό κλίμα.

Οι Οικονομικοί Διευθυντές και τα υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη θεωρούν ότι η ήδη μεγάλη πίεση που ασκείται σε τρία μέτωπα – στον περιορισμό του κόστους, στην ταχύτερη και πιο σωστή λήψη αποφάσεων και στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας στους εξωτερικούς φορείς – θα αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη τριετία.

Η έρευνα της IBM καλύπτει το μεγαλύτερο δείγμα απόψεων των Οικονομικών Διευθυντών στη χειρότερη οικονομική συγκυρία εδώ και δεκαετίες. Στο πλαίσιο της γενικής απαίτησης για αλλαγές, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατέταξαν στην πρώτη θέση την "εισήγηση προτάσεων για τον καθορισμό της στρατηγικής της επιχείρησης" ως το πιο σημαντικό παράγοντα. Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι η μείωση του κόστους δεν βρισκόταν στην κορυφή της ατζέντας των Οικονομικών Διευθυντών. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο κενό στην αποτελεσματικότητα, καθώς μόνο το 50% των ερωτηθέντων είχαν την αίσθηση ότι οι Οικονομικές Διευθύνσεις τους είναι σήμερα αποτελεσματικές στο να προσφέρουν την απαραίτητη επιχειρηματική πληροφόρηση για την υποστήριξη των ευρύτερων προτεραιοτήτων της επιχείρησης.

"Ποτέ κατά το παρελθόν δεν είχε υπογραμμιστεί τόσο έντονα η σημασία των οικονομικών ικανοτήτων από ό,τι κατά την πρόσφατη διεθνή οικονομική ύφεση" δήλωσε ο William Fuessler, επικεφαλής στις Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του τομέα IBM Global Business Services. "Η έρευνα επισημαίνει ότι από τους Οικονομικούς Διευθυντές αναμένεται να διοικούν με βάση πραγματικά στοιχεία και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις που στηρίζονται σε εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης, συμβάλλοντας, με αυτό τον τρόπο, στην επιτυχή πορεία της επιχείρησης στις νέες οικονομικές συνθήκες".

Από την πρώτη αντίστοιχη έρευνα της IBM το 2003, οι Οικονομικοί Διευθυντές συνεχίζουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην οικονομική ανάλυση και στην υποστήριξη αποφάσεων, ωστόσο, λίγοι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στο να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αυτούς τους τομείς. Μεταξύ των κενών που παρατηρούνται στην αποτελεσματικότητα της Οικονομικής Διεύθυνσης, το μεγαλύτερο εντοπίζεται στην δυναμική της για την επίτευξη της ενοποίησης πληροφοριών. Από τις απαντήσεις των Οικονομικών Διευθυντών προκύπτει ότι η ενοποίηση πληροφοριών οδηγεί σε επιχειρηματική γνώση, αλλά, ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και η δυσκολία επίτευξης της ενοποίησης αυτής.

Μια ομάδα Οικονομικών Διευθυντών, που αποκαλούνται "Value Integrators", εμφανίζουν σταθερά υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους σε όλες τις κύριες οικονομικές μετρήσεις προωθώντας δύο βασικές ιδιότητες σε ολόκληρη την οργάνωσή τους:

  • Την αποδοτικότητα των Οικονομικών Υπηρεσιών – Ο βαθμός εφαρμογής κοινών διαδικασιών και κοινών τρόπων παρουσίασης/παρακολούθησης δεδομένων σε ολόκληρη την εταιρική οργάνωση.
  • Την επιχειρηματική γνώση – Το επίπεδο ωριμότητας των Οικονομικών "ταλέντων", οι τεχνολογικές τους δεξιότητες και η ικανότητα οικονομικής ανάλυσης με στόχο τη βελτιστοποίηση της επιχείρησης, του οικονομικού προγραμματισμού και της στρατηγικής πληροφόρησης.

Οι Value Integrators έχουν βρει ένα τρόπο για να διακριθούν και να χαράξουν πορεία σε ένα οικονομικό κλίμα αβεβαιότητας. Από την έρευνα προκύπτει ότι η επιβολή κοινών κανόνων στις διαδικασίες και στα επιχειρησιακά δεδομένα, η ενοποίηση πληροφοριών και η εφαρμογή εργαλείων επιχειρηματικής ανάλυσης είναι νευραλγικές δεξιότητες που βελτιώνουν την επιχειρηματική γνώση και τη διαχείριση κινδύνου.

Μάλιστα, σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους, οι επιχειρήσεις τους εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε κάθε οικονομικό δείκτη που αξιολογείται, συμπεριλαμβανομένων της απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC), της αύξησης των εσόδων και των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

Καθώς οι Value Integrators εκπροσωπούνται αναλογικά σε όλο το δείγμα των ερωτηθέντων, οι επιδόσεις τους αποτελούν ένδειξη καλύτερης πρακτικής και δεν είναι απλώς συνέπεια της συγκέντρωσής τους σε ορισμένους κλάδους, γεωγραφικές περιοχές ή μεγέθη επιχειρήσεων. Οι Οικονομικές τους Υπηρεσίες απηχούν τη διάχυτη εταιρική φιλοσοφία που ενθαρρύνει την ενοποίηση πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, για τη λήψη πιο έξυπνων αποφάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα βελτιωμένη συνολική απόδοση.

Πληροφόρηση με προσανατολισμό την πρόβλεψη
Πολλοί Οικονομικοί Διευθυντές αισθάνονται ότι οι διευθύνσεις τους είναι περισσότερο "στο στοιχείο τους" όταν ρίχνουν φως στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης, αναπτυγμένες διαδικασίες, την τεχνολογία και ταλέντο, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η οικονομική διεύθυνση μπορεί να μετατρέψει αυτό τον πλούτο των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών και δεδομένων σε επιχειρηματική γνώση, έτσι ώστε οι αποφάσεις να μη λαμβάνονται με βάση τη διαίσθηση, αλλά με βάση πραγματικά στοιχεία.

Πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αυτές οι δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν την Οικονομική Διεύθυνση στον εντοπισμό συσχετισμών ανάμεσα σε φαινομενικά ασύνδετες πληροφορίες και στην ανακάλυψη κοινών μοτίβων που είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Με πολλούς τρόπους, η ανάδειξη της Οικονομικής Διεύθυνσης στο ρόλο στρατηγικού συμβούλου συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητά της να παρέχει αυτού του είδους την επιχειρηματική πληροφόρηση.

Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις χρειάζονται προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, σχεδιασμό σεναρίων, ακόμη και δυνατότητες πρόβλεψης, για να αντεπεξέλθουν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα και αστάθεια, καθώς και σε ορισμένες περιοχές, στη συνεχιζόμενη χαμηλότερη ανάπτυξη.

Η εξέλιξη ενός Οικονομικού Διευθυντή σε Value Integrator
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι Οικονομικοί Διευθυντές διαδραματίζουν ένα, όλο και πιο σημαντικό, ρόλο σε στρατηγικά και λειτουργικά ζητήματα της επιχείρησης, βοηθώντας την εταιρεία στη λήψη γρήγορων και ορθότερων αποφάσεων. Οι Value Integrators, έχουν ως βασική ικανότητα το συνδυασμό της αποδοτικότητας με την επιχειρηματική γνώση. Ο όρος "Value" (αξία) αναφέρεται στη συμβολή της Οικονομικής Διεύθυνσης στη διοίκηση της επιχείρησης, ενώ ο όρος "Integrator" (επικεφαλής ολοκληρωμένων πληροφοριών) αναφέρεται στη σημασία που αποδίδουν οι συγκεκριμένοι Οικονομικοί Διευθυντές στην τυποποίηση και ενοποίηση των πληροφοριών και των διαδικασιών, αναγκαίους παράγοντες για την αποτελεσματική συνεργασία του συνόλου της επιχείρησης.

Οι Value Integrators είναι κάτι περισσότερο από απλοί διαχειριστές πληροφοριών. Η αποστολή της Οικονομικής Διεύθυνσης πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας στην εταιρεία, έτσι ώστε να σκέφτεται σαν μία επιχείρηση και όχι σαν μεμονωμένες μονάδες και τομείς. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Value Integrators ανέφεραν ότι μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες ήταν η προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων ταλέντων και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην Οικονομική Διεύθυνση, για την υποστήριξη αυτών των αυξημένων απαιτήσεων.

Οι Value Integrators – περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα Oικονομικών Διευθυντών – έχουν όσα μέσα απαιτούνται για να παρέχουν συμβουλές σε επιχειρηματικό επίπεδο. Είναι σε θέση να αξιολογούν και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τους κινδύνους σε μια συνολική προσέγγιση και να προτείνουν δύσκολες ανακατατάξεις μεταξύ τομέων, αγορών και επιχειρηματικών μονάδων.
Σχετικά με την Έρευνα της ΙΒΜ “2010 Global CFO Study”.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση βασίζονται σε έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2009 από τον τομέα ΙΒΜ Global Business Services Financial Management practice και τον τομέα IBM Institute for Business Value (IBV). Περισσότεροι από 1.900 οικονομικοί διευθυντές και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων από 81 χώρες και 35 κλάδους συμμετείχαν σε δομημένες συνεντεύξεις ή μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων που σχεδιάστηκαν για να αποτυπώσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς επηρεάζονται και πώς αντιμετωπίζουν τα οικονομικά στελέχη θέματα απόδοσης, κινδύνων, τομείς επιρροής της λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι περισσότερες από αυτές τις συνεντεύξεις διεξήχθησαν με κατ’ ιδίαν συναντήσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες της IBM, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, γεωγραφικών περιοχών και μεγέθους επιχειρήσεων.

Για πρόσβαση σε όλα τα ευρήματα της έρευνας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ibm.com/cfostudy.


Είσοδος

Συζητήσεις

See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Αξιολογούμε χρησιμοποιώντας διάφορα benchmarks, τη κορυφαία single-GPU λύση της AMD, Radeon R9 290 σε μία υλοποίηση της Sapphire με την ονομασία Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X OC Version
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Δοκιμάζουμε μία νέα κάρτα γραφικών που βασίζεται στην GPU της AMD, Radeon R9 290 και προέρχεται από τη Sapphire. Πρόκειται για τη Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC Version
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Δοκιμάζουμε το νέο Sony Xperia Z2, τη ναυαρχίδα της Ιαπωνικής εταιρείας στη κατηγορία των smartphones, για το 1ο εξάμηνο του 2014
See video
Sorry, you need to install flash to see this content.
Πρώτη επαφή με το motherboard της ASRock, Z97 Killer και τον νέο επεξεργαστή Intel Pentium G3258 Anniversary Edition

Bits & Bytes

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Users

0 χρήστες and 77 επισκέπτες

Giorgoss
kondeloq
gerassimos5
Giwrgos1212
panagiotis81
hildegardokane78138
sonopitz04
anagnostopk
gthalicia320115
karampelas
rafaelmarmon79538
kristalwmi70288609947
voudas95
johnajohn
geoffreydse944876134

Ψηφοφορία

Ποιο κινητό πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο μέχρι στιγμής για το 2014 (πρώτο εξάμηνο);:
back to top